Jsme spolek Prevence dětem z. s., již více než 5 let se snažíme přispět ke zdravému životu našich dětí. Zakládající členové jsou profesí zdravotničtí záchranáři a s dětskými úrazy se ve své praxi setkávají velmi často. Velké většině úrazů se dá předejít správnou výchovou, naučením rozlišovat rizikové situace a také osvětou v řadách dospělých.

Úrazy dětí: Z dlouhodobých statistik vyplývá, že úrazy jsou největším zdravotním rizikem pro děti.
•    Úrazy si v ČR každý rok vyžádají cca 300 dětských životů.
•    Pro zhruba 10 x tolik dětí končí těžké poranění trvalými následky.
•    Úrazům lze v naprosté většině případů předcházet úpravou prostředí, aby bylo bezpečnější a bezpečným chováním dětí i dospělých.

Poslání spolku: Naším posláním je informovat, učit a motivovat odpovědné osoby, rodiče a děti k tomu, aby
•    nejmenší děti žily v bezpečném prostředí
•    děti školního věku věděly, co jim hrozí a jak se mohou a mají chránit
•    teenageři si vážili zdraví a života a chovali se odpovědně